לפרטים והזמנות 052-2921210 | משלוח חינם ברכישה מעל 399 ₪

לפרטים והזמנות 052-2921210 |
משלוח חינם ברכישה מעל 399 ₪

תקנון אתר:

כללי:

1. תקנון האתר מהווה בסיס משפטי לכל דיון בין הרוכש לבין "בליבי" לכן הינך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון.

2. השימוש באתר ורכישת מוצרים מתוכו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראותיו ותנאיו של תקנון זה. לכן, אם אינך מסכים לתנאיו, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר.

3. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר בכל אמצעי מדיה לרבות מחשב, מכשירי תקשורת וטלוויזיה.

4. "בליבי" שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים באתר, בשירותיו ובשימושים בו. בכל זמן מכל סיבה שהיא, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצידה. כדוגמת הזכות להוסיף או להסיר מוצרים ו\או חומרים, עיצוב חדש והחלפת התוכן. מובהר, כי החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

5.בכל הנוגע לפעולות המתבצעות דרך האתר, רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעילות.

6. הרוכש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות בלבד. אין לעשות שימוש מסחרי במוצרי האתר. אין להשתמש באתר או בחלק ממנו לכל מטרה שאינה עונה על קבלת מידע ו\או רכישת מוצרים לשימוש אישי ובלתי מסחרי.

7. אין לעשות שימוש מסחרי, להעתיק, לפרסם או להציג את התוכן באתר או לפרסמו באתרים אחרים.

8. "בליבי" רשאים למנוע מכל אדם גישה לאתר או אפשרות לביצוע רכישות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעת מבלי למסור הודעה על כך מראש.

9. כלל המוצרים באתר מופיעים עם מחיר בשקלים חדשים. מחירים אלו כוללים מע"מ. אין המחירים כוללים דמי משלוח אלא אם צוין אחרת.

ביצוע הזמנות דרך האתר:

1. רכישה דרך האתר יכולה להתבצע על- ידי כל אדם שהינו תושב ישראל או תושב חוץ שמלאו לו 18 שנים וכשברשותו כרטיס אשראי תקף שהונפק לו על שמו על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. ובעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע רכישה.

2. "בליבי" אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי של לקוחות, כדי להעניק ביטחון מלא לרוכשים באתר, הרכישה מתבצעת דרך מערכת סליקת כרטיסי אשראי של חברה מובילה בישראל.
על כן, "בליבי" לא תישא בכל אחריות על גניבת פרטים ו\או על כל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש שאינו מורשה ואינו חוקי בהם ו\או בכרטיסי האשראי.

3. "בליבי" רשאים לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוחים באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שהוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת סיום תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

4. "בליבי" רשאים להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות. וכן רשאית להפסיק\ החליף או לשנותם בכל עת ללא צורך בהודעה מראש. קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד לרוכש.

5."בליבי" אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, אך תשתדל לבצע בקרה שוטפת של מלאי המוצרים.

6. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד למלא את הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם במהלך ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, "בליבי" לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

7. יודגש כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו\או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי מכירה.

8. במקרה שהמוצרים יחזרו ל"בליבי" בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

9. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ב"בליבי".

10. לאחר קליטת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה כאשר הם מוצפנים, אישור ההזמנה וביצועה, מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי דרך חברת הסליקה, הכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. לאחר מכן תשלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.

11. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, מאחר שכרטיס האשראי של הקונה אינו תקף או שחברת האשראי איננה מכבדת את העסקה (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי "בליבי", "בליבי" תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת ההזמנה באמצעות אמצעי תשלום אחר או לשם ביטול העסקה.

12. ברכישות שיבוצעו טלפונית, הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג מטעם "בליבי", וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי. במקרה כזה, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

13. בליבי משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הרכישה ולא יזהו אותו בדרך כלשהי.

14. יודגש כי "בליבי" תהיה זכאית לא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

החזרות, החלפות וביטול עסקה:

1. ביטול הזמנה שיעשה לפני שליחת החבילה ללקוח, לא יתבצע חיוב ויוחזר ללקוח הכסף ששילם בגין העסקה כולל דמי משלוח. החזר כספי יינתן בניכוי עמלה בגין ביטול 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, עפ"י האמור בחוק.

2. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו, במידה והלקוח קיבל מוצר פגום שלא נגרם עקב שימוש במוצר או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, תתאפשר החזרה, במקרה כזה תישא "בליבי" בדמי המשלוח של המוצר החלופי. מחויבות הלקוח להודיע ל"בליבי" על הפגם במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו בצירוף תמונה של הפריט הפגום לדואר האלקטרוני של "בליבי".  במידה ולא התקבלה הודעה בתוך 24 שעות, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד "בליבי" ו\או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

3. במקרה בו ביטול העסקה אושר, יש להשיב את המוצר ל"בליבי" כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 ימי עסקים מתאריך קבלת המוצר.

4. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו\או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו\או מתן זיכוי להחלפת מוצר.

5. לצורך הדגשה, לא ניתן לזכות כרטיסים לחיוב מידי (להלן: "כרטיסי דירקט") ולכן בעלי כרטיסי דירקט זכאים לקבל זיכוי באתר בלבד.

6. יודגש, כי אין החזרות על מוצרים שנעשו בעיצוב אישי.

7. "בליבי" תדאג לאספקת המוצרים עד 10 ימי עסקים. יובהר, כי מוצרים שאינם מוצרי מדף, יסופקו בתוך 35 ימי עסקים.

אחריות החברה:

1. "בליבי" תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים תקינים, באיכות גבוה ובמועד המבוקש. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות ל"בליבי" ולהתריע על כך. "בליבי" תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "בליבי". (שירות לקוחות בטלפון- 054-6465226)

2."בליבי" אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצור, לרבות ביצוע כביסה ו\או כל שימוש אחר.

3. "בליבי" תעשה כל מאמץ כדי שתיאור המוצרים ותמונותיהם המוצגים באתר ישקפו אותם נאמנה, אך מדגישה כי תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר באתר לבין המוצר בפועל.

4. "בליבי" עושה כל מאמץ כדי לוודא שתוכן האתר, יהיה מעודכן ביותר, אך יובהר כי עלולים להימצא באתר אי דיוקים, שגיאות או טעויות בתום לב. "בליבי" לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

5. "בליבי" לא אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

6. "בליבי" לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות תקלות, עיכובים, שביתות, בעיות בסליקת האשראי, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, או במערכת הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. בכל מקרה, לא תישא "בליבי" באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש (בתוספת דמי המשלוח) וכן בכל נזק שאינו ישיר ו\או נזק תוצאתי.

8. בעלי האתר ו\או מקימיו ו\או מפעיליו ו\או מנהליו ו\או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו\או מזמין שירותים ו\או משתמש באתר.
כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית ע"י צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החנות.

9. כל המוצרים נתפרים בעבודת יד ועל כן ייתכנו שינויים בין מוצר אחד למשנהו. "בליבי" מתחייבים להשתדל לעשות את המאמץ המירבי שהמוצר שישלח יהיה דומה כמה שיותר לתמונת ההמחשה שנמצאת באתר.

10. על הרוכש מלוא האחריות בשימוש במוצרים בקרבת תינוקות ופעוטות. אין "בליבי" נושאת באחריות על כל נזק או מקרה אשר יגרם בעקבות שימוש במוצרים שירכשו באתר.
מפאת אכפתיות, "בליבי" ממליצים להשתמש במוצרים בהשגחת מבוגר אחראי בלבד.

11. אין להשאיר תינוק בבייבינסט ללא השגחת מבוגר.

12. ידוע לרוכש/ משתמש כי במוצרים אין מעכבי בערה, ועל כן, אין לקרב את המוצרים למקורות אש.

זכויות יוצרים:

1. כל זכויות הקניין הרוחני בחברה הנם רכושה של "בליבי" בלבד. זכויות אלה חלות על הנתונים באתר, העיצוב הגרפי של האתר, תיאור ועיצוב המוצרים, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט וכל פרט אחר הקשור ל"בליבי" ולהפעלת האתר.

2. נאסר על גולשי האתר להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות מוצרים, קוד מחשב וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישור בכתב מנציגי "בליבי".

3. השם "BELLIBBY" וכן שם המתחם (domain name ) של האתר, סימני המסחר (בין שנרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם של נציגי "בליבי" בכתב.

 

רשת משלוחים

לנוחיותכם, משלוחים מהירים לכל חלקי הארץ עד לפתח ביתכם.

מוצרים איכותיים

כלל המוצרים נתפרים ומורכבים מהבדים והמריכים האיכותיים ביותר לבייבי שלך.

שירות לקוחות

צוות הסטודיו של "בליבי" מעניק יחס אישי ומקצועי.

מחירים ללא תחרות

מגוון ענק של מוצרים במחירים ללא תחרות.

קנייה בטוחה באתר

תשלומים מאובטחים קניה בטוחה ומאובטחת בתקן PCI המחמיר של חברות האשראי.

Shopping Cart